10 شهر بسیار خطرناک جهان از نظرامنیتی

دﻩ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﮎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺍﺭﺑﺎﻥ ﺗﺎﯾﺘﺎﻥ ﻧﻮﺷﺖ: ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ، ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ …

ادامه نوشته »

پیاده رو و حیات جمعی شهر

مقدمه هر تبیین جامعه‏ شناسانه، اگر به زندگی روزمره ارجاعی نداشته باشد، تبیینی ناکارآمد خواهد بود. بسیاری از بنیان‎گذاران علوم انسانی، مسئلة اصلی‏شان زندگی روزمرة جامعة مدرن بوده است. متفکرانی چون فروید، مارکس، وبر، زیمل و دیگران نه‌ تنها برای مسائل اصلی، نظریات خود را درون زندگی روزمره جست‌وجو کردند، …

ادامه نوشته »

دلایل پیدایش جزایر گرمایی شهری

یک ابر شهر آب و هوای مخصوص خود را می‌سازد، که آن هم مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت. بررسی‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که تمامی شهرهای بزرگ روی زمین، به دلیل از بین بردن رستنی‌ها و گیاهان و جایگزینی آنها با مصالح، به ویژه مصالح تیره رنگ ساختمانی، …

ادامه نوشته »

توسعه پايدار شهري

شهرها در کشورهاي در حال توسعه با مسئووليت دشواري روبرو هستند زيرا بايد براي جمعيت به سرعت در حال رشد، ساکن در شهرها، مسکن، شغل و خدمات تأمين کنند. توسعه نواحي شهري به واسطه تأمين بازار براي محصولات روستايي، فعاليت‌هاي فرعي در جهت گسترش، اشتغال غير زراعتي و کمک به …

ادامه نوشته »

نتایج قبولی دوره سال 1393

نتایج قبولی دوره سال 1393

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه دانشگاه گرایش قبول شده 1 ژینا محمدی 2 دانشگاه تهران برنامه ریزی شهری 2 حمیدرضا بهمن پور 7 دانشگاه تهران برنامه ریزی منطقه ای 3 ناصر نصیریان 50 دانشگاه تهران مدیریت شهری 4 درنا اسدی 38 دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی شهری 5 مجتبی …

ادامه نوشته »

نتایج قبولی دوره سال 1394

نتایج قبولی دوره سال 1393

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه دانشگاه گرایش قبول شده 1 شهربانو انصاری 4 دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی شهری 2 مینا غنی 50 دانشگاه تهران برنامه ریزی شهری 3 علی عارف 7 دانشگاه شهید بهشتی برنامه ریزی شهری 4 پدرام صلح جو 74 دانشگاه شهید بهشتی برنامه ریزی منطقه …

ادامه نوشته »

نتایج قبولی دوره سال 1392

نتایج قبولی دوره سال 1393

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه گرایش قبول شده 1 آقای مهدی علیدادی دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی منطقه ای 2 آقای فخر احمد دانشگاه شیراز برنامه ریزی شهری 3 خانم شیما کشاورزی دانشگاه شیراز برنامه ریزی شهری 4 آقای فخر احمد دانشگاه شیراز برنامه ریزی شهری 5 خانم زمانی …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس